Category Archives: Arbeidsliv

Et løft for det grønne skiftet og et krafttak mot arbeidsledighet

Bygghåndverk Norge oppfordrer Stortinget til å samle seg om å se sysselsetting, konjunktursvingninger, økonomiske incentiver

Arbeidsledighet eller energieffektivisering?

Skillet mellom totalentrepriser og utførelsesentrepriser er viktig fordi det avgjør arbeids- og ansvarsfordelingen mellom

Prosjektering versus utførelse, hva er malerens ansvar i kontrakten?

Skillet mellom totalentrepriser og utførelsesentrepriser er viktig fordi det avgjør arbeids- og ansvarsfordelingen mellom

Nye satser i årets tariffoppgjør

Justeringsforhandlinger etter årets tariffoppgjør er nå gjennomført og nye satser for FoB er klare.

Ansatte – Innleie

Innleie I 2023 vil det for mange bedrifter bli store endringer i adgangen til å leie

MLF og veien videre!

Innlegg fra styreleder Anna Furhoff Jensen og nestleder Terje Kvittingen

Støtter avgiftsjusteringer til RVO-fondet, men ønsker mer fokus på de mindre byggeplassene

Vi støtter høringsforslaget fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om økning av avgiftene til fondet for regionale

Overrasket over manglende ambisjoner i arbeidet med en Norgesmodell

Bygghåndverk Norge (BHN) er overrasket over høringsforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet tilknyttet det som beskrives

Medlemsundersøkelsen 2022 – Flertallet er positiv til innleieforbud

Innleieforbud, kompetansebehov og organisasjonstilhørighet er de viktigste sakene i MLFs ferske medlemsundersøkelse.

Bygningsferien 2022

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien sommeren 2022 legges fra

Ny oppdatert bransjestandard for smittevern

Bransjestandard for smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser (Hurtigspesifkasjon NHS C19001:2021) har blitt oppdatert 30. august

Bransjestandard for smitteverntiltak er oppdatert 30. juni 2021

Bransjestandard for smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser (Hurtigspesifkasjon NHS C19001:2021) har blitt oppdatert 30. juni

Prisøkning på materialer, byggevarer og utfordringer i kontrakter

Prisoppgangen på materialer og byggevarer i bygg- og anleggsbransjen har vært rask og betydelig de

Forskrift om innreiserestriksjoner – ny definisjon av «bosatt i Norge»

Det er fortsatt strenge innreiserestriksjoner for å komme til Norge. Myndighetene har kommet med ny

Ordningen med søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner har blitt utvidet

Ordningen med søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner har blitt utvidet til å gjelde personell med spesialisert