Hjem / Om oss

Malermestrenes Landsforbund (MLF) er bransjeforeningen for norske mesterbedrifter innen maler- og overflateteknikk. Vi har 18 lokale laug og en administrasjon i Oslo. Vi jobber sammen lokalt og nasjonalt for å bedre bransjens rammevilkår.

Ansatte

Våre medlemmer

Bli medlem

Medlemsfordeler

 Fakta

Malermestrenes Landsforbund (MLF) er bransjeforeningen for norske mesterbedrifter innen maler- og overflateteknikk. Vi har 18 lokale laug og en administrasjon i Oslo. Vi jobber sammen lokalt og nasjonalt for å bedre bransjens rammevilkår.

Dette gjør vi:

  • Vi arbeider aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomhet i bransjen
  • Vi arbeider for å være en seriøs og respektert næring
  • Vi arbeider for et sikkert og trygt arbeidsmiljø i bedriftene
  • Vi arbeider for en lønnsom og respektert næring
  • Vi sikrer at medlemsbedriftene får tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft
  • Vi sikrer konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i et produktivt, fleksibelt og inkluderende arbeidsmarked
  • Vi bidrar til utvikling av en miljøvennlig og bærekraftig bransje

Organisasjonen har gjennom de siste 100 årene hatt en enorm utvikling. Det har også bladet Maleren, som har blitt et bransjetidsskrift for alle aktører i bransjen.

Da Malermestrenes Landsforbund ble stiftet 22. februar 1908 hadde malerne vært organisert i mange mange år i lokale laug. Det første lauget ble stiftet i Bergen i 1743. Det var sent i forhold til mange andre fag, men det ble etter hvert stiftet laug i alle de litt større byene.

En av de viktige sakene på stiftelsesmøtet var å opprette et medlemsblad som kunne sørge for informasjon til medlemmene. Allerede 15. mars det samme året kom den første utgaven.

Gjennom årene har forholdet til svenner og lærlinger alltid vært et aktuelt tema, men også mangelen på oljer og andre malervarer har vært aktuelle problemområder når verdensfreden har vært ustabil og forstyrret leveransene.

På begynnelsen av 90-tallet ble Byggtapetsermestrenes Organisasjon fusjonert inn i MLF. Initialene ble beholdt, men navnet ble endret fra Malermestrenes Landsforbund til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund.  Generalforsamlingen ønsket i 2019 et enklere navn, og vedtok derfor å gå tilbake til Malermestrenes Landsforbund igjen.

«Maleren» har beholdt sitt navn gjennom alle disse årene, men utviklingen har vært enorm. I begynnelsen, og helt opp til på 80-tallet ble bladet laget mer eller mindre på dugnad av interesserte malermestre. Da man ønsket å utvikle bladet til et bransjeblad for alle aktører i bransjen ble det ansatt profesjonelle krefter. I dag er «Maleren» et uavhengig blad, som eies og utgis av Nemitek, som også har redaktøransvaret for bladet. 

Malerfagets Historielag ble stiftet av ildsjeler i Sarpsborg 20. februar 1996, «Vi ville bli evige amatører hvis vi ikke tok med oss tidligere generasjoners erfaringer i vårt daglige arbeid, samtidig som vi for hver dag legger nye kunnskaper til de tidligere».

 Utvalg
 Fakta

Våre vedtekter

Krever ikke innlogging

Generalforsamling

Alt om generalforsamlingen finner du her (krever innlogging)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!


Fride Walgren

Administrativ rådgiver
fride.walgren@mlf.no
952 31 690

Fride Walgren

Administrativ rådgiver
fride.walgren@mlf.no
952 31 690