Category Archives: Økonomi

Arbeidsledighet eller energieffektivisering?

Skillet mellom totalentrepriser og utførelsesentrepriser er viktig fordi det avgjør arbeids- og ansvarsfordelingen mellom

Nye satser i årets tariffoppgjør

Justeringsforhandlinger etter årets tariffoppgjør er nå gjennomført og nye satser for FoB er klare.

Fellesoverenskomsten for byggfag vedtatt

Fredag 25. september ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 og

Byggfagsoppgjøret i havn

Mandag 24. august kl. 15:45 ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening

Brudd i meklingen – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Fellesforbundet har brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for Fellesoverenskomsten for byggfag går nå

Koronakrisen i et globalt perspektiv 20. april kl. 14 -15

I neste nettmøte treffer du NHO, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

Kompensasjon til foretak

Alle skattepliktige registrerte foretak i Norge kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som

Holder hjulene i gang

Har du lagt merke til kampanjen #holderhjuleneigang?

Viktig nasjonal veileder om lokale karanteneregler

– BNL har daglig fått inn eksempler hvor hardt lokale karanteneregler rammer enkeltbedrifter. Den nasjonale

Kompensasjonsordning innføres: Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de

Treffer ikke byggenæringen godt nok

I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.

BNL: Viktig budskap fra Justisministeren om å holde hjulene i gang

BNL er glad for justisminister Monica Mæland klare budskap om å bruke håndverkere. – De