Category Archives: Arbeidsliv

Svenske arbeidspendlere slipper karantene i arbeidstiden etter juleferien

Mange arbeidsgivere med svenske arbeidspendlere har tatt kontakt med oss for å få avklart om

Har du husket å svare på årets medlemsundersøkelse?

Din mening er viktig for oss når vi legger planene for neste år! Vi setter

Ny fellesoverenskomst for byggfag 2020-2022

Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 er nå trykket og vil i denne uken bli sendt til

Utenlandsk arbeidskraft og hjemreise i julen

Mange arbeidsgivere kontakter oss med problemstillinger knyttet til ferieavvikling i julen. De frykter utfordringer for

Revidert bransjestandard for innreisekarantene

Bransjestandard for innreisekarantene er per 30.11 revidert i tråd med dagens smittesituasjon.

Webinar om regler for innreise og karantene for arbeidsreiser

Vi får mange spørsmål fra medlemsbedrifter om regler for innreise og karantene for arbeidsreiser og

Hvilke karanteneregler gjelder for svenske og finske arbeidstakere i Norge?

Vi får mange spørsmål om regler for personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland.

Informasjon til reisende som ankommer Norge (covid-19)

Helsedirektoratet har laget informasjon og plakater på mange forskjellige språk om innreisereglene til Norge.

Ny økonomisk koronatiltakspakke: Byggenæringen må få dekket sine ekstrakostnader

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene

Ny kontraktsmal for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen

BNL har i samarbeid med EBA utarbeidet en oppdatert kontraktsmal og oppdragsbekreftelse for innleie av

Enklere å dokumentere smittevernsrutiner i MLF PRO

Vi opplever at oppdragsgivere har begynt å stille strengere krav til våre medlemsbedrifter om

Hvilke karanteneregler gjelder for svenske og finske arbeidstakere i Norge?

Vi får mange spørsmål om regler for personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland.

Oppdatert bransjestandard arbeidsreiser

Det har kommet ytterligere endringer og innskjerpinger angående reglene for innreise og karantene gjeldende fra

Nye regler for arbeidsreiser

På mandag varslet regjeringen om nye innstrammede regler for arbeidsinnvandring fra Europa. De nye reglene