Utdanning

Hvorfor bør du bli maler?

Malerfaget gir utdanning innen overfateteknikk med mange muligheter for et fargerikt yrke. Arbeidet er variert og kreativt, og du får brukt både kroppen og hodet i jobben.

 

Hvordan er det å jobbe som maler?

Overflateteknikk er langt mer variert og omfattende enn bare å male. Du får jobbe med alle typer overflater som gulv, vegger og tak, i form av ulike arbeidsoppgaver som både er komplekse og krevende.

Som maler arbeider du med overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene.

Maleren må ha god materialkunnskap og kunnskap om produksjonsutstyr. Maleren legger gulvbelegg, tapetserer og sparkler. Maleren må ha kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen, og bygge opp et underlag før sluttbehandling. Videre arbeider maleren med tapetsering med blant annet belegg av vinyl, papir og tekstil. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i malerfaget.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

Svenneprøve i malerfaget

Etter fullført opplæring i bedrift kan du avlegge svenneprøve i malerfaget. Ved bestått svenneprøve utstedes svennebrev.

 

Etter avlagt svennebrev har du mange muligheter videre:

Mesterutdannelse             Malermester deltid, 2 år

Høyskoleutdannelse        Bachelor i ingeniørfag- bygg,  3 år

Universitetsutdannelse   Sivilingeniør masterprogram Bygg og miljøteknikk,  5 år

 

Voksen, som tenker at malerfaget kan være for deg?

I malerbransjen er det stort behov for flere hoder og hender. Hvis du liker et yrke som er kreativt og variert, og du liker å bruke hendene, så hjelper vi deg frem mot svennebrev!  Det er enkelt å ta svennebrev som voksen. Ditt nærmeste opplæringskontor kan hjelpe deg med det. Dersom du kan dokumentere 5 års praksis i faget, trenger du kun å gå opp til teoretisk prøve samt praktisk svenneprøve. Opplæringskontorene holder ofte intensivkurs før svenneprøven slik at du vil være godt forberedt.