Medlemsundersøkelsen 2022 – Flertallet er positiv til innleieforbud


MLFs medlemsundersøkelse 2022 er nå publisert. Tre saker peker seg ut som spesielt viktige i undersøkelsen: Forslaget om forbud mot innleie fra bemanningsbedrifter i Oslo-regionen; kartlegging av kompetanse og fremtidig behov i bedriftene; og spørsmålene vedrørende organisasjonstilhørighet.

Positive til forbud

21 prosent av bedriftene som leier inn folk svarer at de leier inn fra bemanningsbyråer, 40 prosent leier inn fra egen bransje, 14 prosent gjør begge deler.

På spørsmål om hvordan de vil påvirke bedriftene om det blir innført totalforbud mot innleie svarer 38 prosent at det vil påvirke deres arbeidsmarked positivt. 27 prosent svarer at det vil være negativt, 20 prosent svarer at det vil være svært negativt for dem.

– Vi mener dette vil styrke Mesterbedriftene som satser på kompetanse, rekruttering og opplæring. Men det er muligens behov for en nyansering som innebærer en begrenset mulighet for innleie ved sykdom, og sesongtopper, sier administrerende direktør Stein Hesstvedt i MLF.

Ønsker mer kompetanse

Når det gjelder vurdering av kompetanse i egen bedrift svarer 53 prosent at de har svært høy kompetanse, og 44 prosent svarer at de har høy kompetanse, når det gjelder innvendig malerarbeid. Litt færre av bedriftene mener de har svært høy kompetanse innenfor utvendige fasader (25 %), gulvlegging (27 %), tapet (21 %) og våtromsarbeid (23 %).

Men på andre fagområder vurderer få av bedriftene at de har svært høy kompetanse: brannmaling (4 %), antikvariske overflater (8 %), fargerådgivning (13 %), samt flis og mur (4 %). Noe som tyder på at bedriftene har et betydelig kompetansebehov på disse områdene.

En stor del av bedriftene (rundt 70 prosent) mener at de i større eller mindre grad har behov for økt kompetanse og spesialisering innenfor alle av de ovennevnte områdene.

Flertallet enig i utmelding

Den siste saken som opptar mange av medlemmene i organisasjonen nå er om MLF skal melde seg ut av BNL og gå inn i en ny Landsforening for håndverk. 42 prosent er svært enig, og 20 prosent er enig, i at MLF bør tre ut av BNL. 38 svarer at de er usikre eller ikke vet.

– Vi ser at flertallet som har svart på undersøkelsen stiller seg positiv til det, samtidig ser vi på noen av kommentarene i undersøkelsen at de trenger mer informasjon. Styret er nå godt i gang med utredningen og vil komme med mer informasjon etter hvert, sier Hesstvedt.