Category Archives: Politikk

Arbeidsledighet eller energieffektivisering?

Skillet mellom totalentrepriser og utførelsesentrepriser er viktig fordi det avgjør arbeids- og ansvarsfordelingen mellom

Usikkerheten øker for 250 000 ansatte

Regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte i bransjen.

Revidert nasjonalbudsjett: Ingen avklaring om Enova og lærlinger

I regjeringens forslag til revidert budsjett kom det ingen avklaring om hvordan Enova kunne brukes

Midlertidige unntak knyttet til fag- og svenneprøver og eksamen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra noen av kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik

Har du pendlere med karanteneutfordringer?

Arbeidspendlere kan rammes av lokale og nasjonale karanteneregler. BNL har nå utarbeidet forslag til

Roser kommuner og fylkeskommuner

BNL ser at flere kommuner og fylkeskommuner nå bevilger ekstra penger i sine tiltakspakker til

Enklere å finne opplysninger om konkurskarantene

Fra 1. april trenger man bare fornavn og etternavn for å finne ut om en

Trygghet for kundene

Det skal være trygt å ha besøk av en håndverker. Her er en digital folder

Flere utdanningstilbud til permitterte

Regjeringen og Stortinget har lagt frem en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Pengene skal gå

Tiltakene videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge