Category Archives: Tall og fakta

Enighet i byggfagsoppgjøret

Tirsdag 5. april 2022 kl. 12:25 ble det enighet i meklingen mellom Byggenæringens Landsforening (BNL)

Brudd i byggfagsmeklingen – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggfagene går nå

Medlemsundersøkelsen 2022 – Flertallet er positiv til innleieforbud

Innleieforbud, kompetansebehov og organisasjonstilhørighet er de viktigste sakene i MLFs ferske medlemsundersøkelse.

Mellomoppgjøret 2021: Nye satser i Fellesoverenskomsten for byggfag

I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 19. april om innregulering av

Mellomoppgjøret 2021: Nye satser i overenskomst for private anlegg

Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL hadde 6. mai et møte vedrørende innregning av tillegg i forbindelse

Ny fellesoverenskomst for byggfag 2020-2022

Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 er nå trykket og vil i denne uken bli sendt til

Koronakrisen i et globalt perspektiv 20. april kl. 14 -15

I neste nettmøte treffer du NHO, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

30 prosent i byggenæringen permitterer

30 prosent av bedriftene i BNL svarer at de har permittert ansatte, og tre av