MLF og veien videre!

Innlegg fra styreleder Anna Furhoff Jensen og nestleder Terje Kvittingen 

 

Kjære kollega!

Malermestrenes Landsforbund (MLF) er bransjeforeningen for norske mesterbedrifter innen maler- og overflateteknikk.

Vi har 18 lokale laug og en administrasjon i Oslo. Vi jobber sammen lokalt og nasjonalt for å bedre bransjens rammevilkår. MLF bidrar i næringspolitiske saker, og driver lobbyvirksomhet opp mot de styrende organer.

MLF legger forholdene til rette for utdanning av nye fagarbeidere, videreutdanning av svenner, lager opplæringsplaner, lærebøker, arrangerer kurs og konkurranser mm. Dette er bare deler av det MLF jobber med. Vi er faget og det er vi som representerer bransjen!

Per i dag representerer MLF om lag 34 % av dem som opererer i malerbransjen (med omsetning over 1 mill.). Vårt maksimale potensiale er om lag 69 %. At potensialet ikke er 100 % er som alle vet grunnet vårt krav om et mesterbrev for å kunne være medlem.

Organisasjonsgraden hos oss er likevel god, rett under 50 % av alle mesterbedrifter er med (ned 7 % siden 2021). Dette er veldig bra i forhold til andre forbund som vi kan sammenligne oss med.

Likevel er det mørke skyer i horisonten. Medlemstallet har sunket sakte, men sikkert de siste 20 årene. Det utdannes rett og slett for få malermestre til at vi kan demme opp for denne utviklingen. Dette er fakta enten man liker det eller ikke.

Vi kan velge å sitte stille i båten og håpe på det beste, eller ta tak i utfordringen før det er for sent.

Problemstillingen er som sagt kjent.

Vi som har vært aktive de siste 10 årene i styre og stell har sett at dette vært et fokusområde. Det har vært mange gode ideer og gode forslag for tiltak. Vi nevner nettbasert mesterutdannelse for at en kan ta mesterbrev fra sofaen, invitasjon av potensielle medlemsbedrifter, tilretteleggelse og gratis prøvemedlemskap.

Dette er ikke bortkastede forsøk, men vi har helt klart ikke lykkes med å snu trenden. Den nye generasjonen malere og gulvleggere ser ikke nytten i å ta mesterbrev, og da blir det heller ikke gjort.

Samfunnet endrer seg, bindingen til MAL forsvant, EU former lover og regler i kongeriket. Dette er noen av årsakene for at mestermerket har fått mindre og mindre betydning. Mester er et kvalitetsmerke, men blir ikke prioritert i høy nok grad av den nye generasjonen og av samfunnet som vi er en del av.

Når det er sagt: MLF skal uansett jobbe aktivt fremover for at mesterbrevet skal få økt betydning, og at flere skal ta denne utdannelsen!

Det kan virke litt spesielt å foreslå og åpne opp MLF for ikke-mestre og samtidig jobbe for å styrke mestermerket. Men her må det arbeides på flere arenaer – og vi må klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Når kravene kommer så tar folk utdanningen også. Det viktigste er tross alt økt kompetanse i bransjen.

Arbeidslivet i Norge er godt sammenlignet med de fleste andre land. Vi har vært flinke på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og sammen kommet frem til gode løsninger.

Nå har det vært gode tider, mange føler seg usårbare og uangripelige, det er lett å tenke at vi kan være vår egen lykkes smeder. Dette er nok en av hovedgrunnene til at begge sider sliter med organisasjonsgraden. Potensialet vårt er stort. Vi har like mange mesterbedrifter som er utenfor MLF, som de som er innenfor. Mesterbedriftene som står utenfor har tatt et aktivt valg om ikke å jobbe sammen med oss. De tar det for gitt at vi ordner opp, og vil per i dag ikke vil bidra for å drive faget framover.

Så har vi de som ikke har de rette «kvalifikasjonene». Det er nok tvilsomt at de vil stå i kø for å slutte seg til oss. Uansett – vi vil åpne øynene på resten av bransjen, og få dem til å forstå at det vil gagne dem (og oss!) om vi blir store og sterke sammen i et forbund.

Kanskje skulle vi fått tak i superselger som kun har til oppgave å selge medlemskap? Dette bør vi også satse på om vi ikke åpner opp for ikke-mestre og fortsetter som før.

Noen har tenkt og sagt at hvis MLF åpner opp for ikke-mesterbedrifter, så melder de seg ut av organisasjonen. Dette vil være svært uklokt, og ødeleggende for videre arbeid.

Vi vurderer ikke et sekund å melde oss ut av MLF om resultatet ikke går «vår vei». Hva godt kan det gjøre, et enda mer svekket MLF?

Vi meldte oss ut av BNL for å få begge hendene på rattet i forhold til egen utvikling. La oss sammen prøve å bedre betingelsene i maler- og gulvleggerbransjen. Det er vi nødt til om skal vi få rekruttering og en lys fremtid.

Vi har en viktig avgjørelse foran oss. Spørsmålet er: Skal ta med oss stoltheten i graven eller skal vi tilpasse oss endringer i bransjen og stå sammen i en bransjeforening som er åpen for alle seriøse aktører i maler- og gulvtapetserbransjen?

La oss sammen skape en forening for både tradisjon og fremtid – vi har troen på at dette passer sammen!

Med vennlig hilsen
Terje Kvittingen, nestleder MLF og
Anna Furhoff Jensen, leder MLF