Hjem / Medlem / Hva koster det?

Medlemskontingent

Medlemskontingent  for 2024 er kr 2.700 i mesteravgift.
Medlemskontingent for passive medlemmer er kr 500.
Passive medlemmer over 67 år og uførepensjonister er fritatt for medlemskontingent.

Serviceavgift

Alle bedrifter betaler en fast serviceavgift på kr 1.800 og IFI avgift på kr 1.100.

I tillegg betaler bedriftene en trinnvis variabel avgift, basert på årlig omsetning:
1,3 til 10 mill 0,20 %
10 til 20 mill 0,15 %
20 til 30 mill 0,10 %
30 til 100 mill 0,05 %
> 100 mill  0,01 %
(Kun omsetning som er knyttet til malerarbeid/byggtapetserarbeid skal inngå i grunnlaget).

Eksempler på hva et medlemskap koster:

For bedrifter med omsetning inntil 1.300.000
IFI-avgift kr 1.100
Medlemskontingent kr 2.700
Serviceavgift kr 1.800
Totalt kr 5.600 (eks MVA)

For bedrifter med omsetning 10.000.000
IFI-avgift kr 1.100
Medlemskontingent kr 2.700
Serviceavgift kr 19.978
Totalt kr 23.778 (eks MVA)

For bedrifter med omsetning 20.000.000
IFI-avgift kr 1.100
Medlemsavgift kr 2.700
Serviceavgift kr 34.046
Totalt kr 37.846,50 (eks MVA)

Kontingent til lokalt laug

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen. Hvert laug fastsetter selv sine satser og disse kan derfor variere.

Fradragsrett

Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgiften til MLF er fradragsberettiget i sin helhet.

Tilbake til Bli medlem