Hjem / Om oss / Laug

Arktisk Malermesterlaug
Svein Morten Sørensen
E-post: maleran@online.no
Mobil: 901 33 177

Agder Malermesterlaug
Arthur Pettersen
E-post: arthur@fevikinterior.no
Mobil: 908 79 885

Bodø Malermesterlaug
Daniel Abrahamsen
E-post: daniel@bendixen-as.no
Mobil: 951 38 551

Buskerud Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Refik Januzi
E-post: oldermann@bmbl.no
Mobil: 486 00 928

Harstad Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Arild Bogstrand
E-post: arild@bogstrand.no
Mobil: 908 22 091

Helgeland Malermesterlaug
Bjørn Helge Reitan
E-post: bj-hreit@online.no
Mobil: 958 52 983

Innlandet  Maler og Byggtapetsermesterlaug
Henrik Nordberg
E-post: henrik@ragnvald-moe.no
Mobil: 922 96 575

Kristiansand Malermesterlaug
Svein Einar Vatne
E-post: sveinvatne@gmail.com
Mobil: 915 92 549

Maler- og byggtapetsermestrenes forening i Bergen
Frode Stien
E-post: kontor@maler-byggtapet.no
Mobil: 930 63 343

Møre og Romsdal Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Kåre Johnny Braute
E-post: kjb@braute.no
Mobil: 908 94 651

Nord-Trøndelag Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Marit Dorthea Sjøbakk Rødsjø
E-post: marrod@trondelagfylke.no
Mobil: 976 20 056

Oslo Malermesterlaug
Lars Barg
E-post: lars.barg@gmail.com
Mobil: 905 51 516

Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Tor Njærheim
E-post: tor.njerheim@nysted.no
Mobil: 982 96 080

Sogn og Fjordane Malermesterlaug
Inge Visnes
E-post: ingevisnes@yahoo.no
Tlf. 950 52 922

Telemark Malermesterlaug
Janne Cathrine Staahlen
E-post: staahlen@online.no
Mobil:  922 69 984

Trondheim Malermesterlaug
Inge Martin Utgaard
E-post: imu@utgaard.no
Mobil: 917 49 347

Vestfold Malermesterlaug
Truls Bratfoss
E-post: truls@jubr.no
Mobil: 414 13 017

Østfold Malermesterlaug
Jørn Sola
E-post: jorn@mestermal.no
Mobil: 918 02 540