Ny oppdatert bransjestandard for smittevern


Last ned standardene fra Standard Norge her

Den kan også hentes fra vår smittevernside

Bransjestandarden har gjennom hele pandemien vært et viktig tiltak for å forebygge smitte på bygg- og anleggsplasser. Standarden har nå blitt oppdatert i tråd med gjeldende krav og råd fra helsemyndighetene.

Den nyeste utgaven inneholder en del justeringer rundt hygienetiltak, samt oppdatert innhold om smittekarantene og testing i Covid-19 forskriften og FHIs gjeldende råd. Det er ikke gjort noen store endringer siden vi fortsatt er på trinn 3 i gjenåpningsplanen.

Mange steder i Norge er det rekordhøye smittetall. Helsemyndighetene understreker derfor viktigheten av å fortsette å følge gjeldende smittevernråd, og at krav og anbefaling om avstand, håndvask, munnbind og det å holde seg hjemme når man er syk gjelder uavhengig om man er vaksinert eller ikke.

Standarden inneholder fortsatt 2 nivåer av tiltak. Rødt nivå skal brukes dersom det oppstår et lokalt utbrudd og kommunen får forsterkede tiltak iht til Covid 19 forskriften kap. 5A eller tilsvarende strengt lokalt forskrift, i de tilfellene kommunen ikke er en del av det nasjonale systemet. Vi har valgt å beholde denne todelingen, selv om det per 30.08 ikke er noen kommuner der byggeplassene må drives på rødt nivå. Vi har likevel sett at muterte virusvarianter kan føre til lokal oppblussing av smitte. Derfor velger vi å opprettholde anbefalinger på rødt nivå, slik at man lett kan tilpasse smittevernet til den gjeldende situasjonen.

BNL håper standarden vil fortsatt være et godt verktøy for ledere og ansatte og vil bidra til å opprettholde trygg drift på byggeplassene.