Category Archives: Arbeidsliv

Bygningsferien 2021

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2021 legges fra mandag

Fellesoverenskomsten for byggfag vedtatt

Fredag 25. september ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 og

Malermestrene på Instagram

Visste du at malermestrene er på instagram? Vi ønsker å høre de unges stemme fremover,

Byggfagsoppgjøret i havn

Mandag 24. august kl. 15:45 ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening

Brudd i meklingen – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Fellesforbundet har brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for Fellesoverenskomsten for byggfag går nå

Nye forskriftskrav til bruk av stige og stillas

1. juli kom det nye forskriftskrav fra Arbeidstilsynet på en rekke mindre områder. Blant disse

Endring i covid-19 forskriften om arbeid i karantene

I følge en endring i forskriften kan arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene jobbe i karantenetiden

Byggmesterforbundet melder seg ut av BNL

På landsmøtet til Byggmesterforbundet onsdag ettermiddag stemte et stort flertall av delegatene for å melde

Ny bransjestandard for arbeidsreiser og innreisekarantene

Standarden gjelder gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid i byggenæringen for utenlandske

Må innføre Lille-Doffin

BNL mener koronakrisen aktualiserer innføring av Lille-Doffin for oppdrag under 1,1 mill. – Åpenhet i

Sommerferien nærmer seg og det er viktig å planlegge ferien

Tidene er uforutsigbare og både arbeidsgiver og ansatte må være fleksible for at vi skal

Koronakrisen i et globalt perspektiv 20. april kl. 14 -15

I neste nettmøte treffer du NHO, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

På jobb for medlemmene

Malermestrenes Landsforbund har gitt myndighetene en rekke innspill for å holde hjulene i gang hos

Kompensasjon til foretak

Alle skattepliktige registrerte foretak i Norge kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som

Holder hjulene i gang

Har du lagt merke til kampanjen #holderhjuleneigang?