Hjem / Utdanning  / Bedrift- og opplæringskontor

Læretiden foregår i bedrift. De fleste bedrifter har avtale med et opplæringskontor som lager lærekontrakt og følger opp lærlingene i læretiden.

Hva gjør et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom skolen og bedriftene. Kontorene har gode kunnskaper om fag- og yrkesopplæringen,  kjenner det lokale arbeidslivet og er godkjent av fylkeskommunen. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten.

Hvis du allerede går på videregående, så spør på skolen din. De fleste videregående skoler har god oversikt over hvilke opplæringskontor som finnes der du bor.

Det kan i noen tilfeller være behov for at læretiden foregår i mer enn én bedrift, for å dekke kompetansemålene i læreplanen. Dette har opplæringskontoret god oversikt over og kan hjelpe deg med.

Under finner du oversikten over hvem som kan hjelpe deg lokalt.

Finn lærebedrift

Lurer du på hvilke bedrifter som tar inn lærlinger der du bor? Eller hvor mange lærlinger bedriftene har per i dag? Vi har 19 lokale avdelinger eller laug i bransjen som har god oversikt over bedriftene lokalt. Ta gjerne direkte kontakt for å finne ut mer om bedriftene og mulighetene nær deg.
På Utdanning.no kan du også finne bedrifter over hele landet og lagre dine egne søk. Der finner du hvilke bedrifter som tar inn lærlinger i ditt fag, og hvor mange lærlinger de har. Hvis det er en bedrift du ønsker å være lærling i, men som ikke er godkjent lærebedrift i dag, så går det an å ta kontakt med bedriften og høre om de kan være interessert i å bli lærebedrift. Det lokale opplæringskontoret kan hjelpe deg med søknader og hva som trengs for at bedriften kan bli godkjent som lærebedrift.

Kristiansand Malermesterlaug
Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand
Telefon: 38 09 70 18  /  Mobil: 915 92 549

Malermestrenes Opplæringskontor i Vest-Agder
Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand
Telefon: 478 04 003  –  Send epost

Opplæringskontoret for byggfagene i Agder
Østensbuveien 80, 4848 Arendal
Telefon: 901 39 295  –   Send epost
Se nettside

Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo
Øste Akervei 24 A, 0581 Oslo
Telefon: 913 24 965
Epost
Se nettside

Opplæringskontoret for bygghåndversfagene i Buskerud
Orkidehøgda 10, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 89 44 26
Se nettside

Opplæringskontoret for Handel, Håndverk og Industri AS
Smestadveien 27, 2619 Lillehammer
Telefon: 90 6 31 373  –  Send epost
Se nettside

Lærlingsenteret Innlandet
Niels Ødegaards gate 6 C, 2815 Gjøvik 
Telefon: 61 14 67 20   E-post: Elin@larlinginnlandet.no
www.larlinginnlandet.no

BYGGOPP Møre & Romsdal
Notenesgata 1, 6002 Ålesund
Telefon: 70 10 14 22
Se nettside

Opplæringskontoret i Haram
Skjelt Olebakken 9, 6270 Brattvåg
Telefon: 90 79 72 67
Se nettside

Bodø Malermesterlaug
Gidsken Jakobsens vei 22, Bodø
Telefon: 976 53 661
Send epost

Helgeland Malermesterlaug
Nyrudveien 8B, 8657 Mosjøen
Telefon: 932 17 643
Send epost

Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo
Øste Akervei 24 A, 0581 Oslo
Telefon: 913 24 965
Epost
Se nettside

BYGGOPP – Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk Rogaland AS 
Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger 
Telefon: 51 95 03 20   –   Send epost
Se nettside

Opplæringskontoret Rogaland
Engelsminnegate 38, 4008 Stavanger
Telefon: 51 52 42 00   –   Send epost
Se nettside

Byggggfag opplæringskontoret Telemark
Dir. Smidths gate 3, 3732 Skien
Telefon: 35 59 78 80
Se nettside

Opplæringskontoret for Overflateteknikk OppOver
Jonsvannsveien 140, 7048 Trondheim
Telefon: 73 84 39 90  
Se nettside

Opplæringskontoret for Byggfagene i Trøndelag SA (OBI SA)
Bomvegen 3, 7725 Steinkjer
Telefon: 469 73 600
Se nettside

ByggOpp Trøndelag, avd. Namdal
Gullvikveien 15, 7802 Namsos
Telefon: 971 58 760
Se nettside

BYGGOPP Hålogaland
Stakkevollveien 51, 9010 Tromsø
Telefon: 976 34 000  –  Send epost
Se nettside

Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad
Margrethe Jørgensens vei 12, 9406 Harstad
Telefon: 416 66 320  –  Send epost
Se nettside

Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold
Broen 6, 3170 Sem
Telefon: 33 32 90 20
Se nettside

Opplæringskontoret for Overflateteknikk Vest
Øvre Fyllingsvei 81, 5161 Laksevåg
Telefon: 55 20 78 30  /  Mobil: 971 09 227
Send e-post  –  Se nettside

Byggopp Sogn og Fjordane
Firdavegen 6, 3. etg., 6803 Førde 
Telefon: 57 82 92 50
Se nettside

Opplæringskontoret for Bygg og Håndverksfag i Østfold
Trøskenveien 36, 1712 Grålum
Telefon: 411 26 580
Se nettside

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!

Kari S. Wilsgård

Kompetanse- og utviklingssjef
kari.wilsgard@mlf.no
976 34 683

Kari S. Wilsgård

Kompetanse- og utviklingssjef
kari.wilsgard@mlf.no
976 34 683