Bransjestandard for smitteverntiltak er oppdatert 30. juni 2021


Bransjestandard har gjennom hele pandemien vært et viktig tiltak for å forebygge smitte på bygg- og anleggsplasser. Standarden har nå blitt oppdatert i tråd med smittetrykket i samfunnet og gjeldende krav og råd fra helsemyndighetene.

Standarden inneholder fortsatt 2 nivåer av tiltak. Rødt nivå skal brukes dersom det oppstår et lokalt utbrudd og kommunen får forsterkede tiltak, blir satt på tiltaksnivå iht til Covid 19 forskriften kap. 5A eller tilsvarende strengt lokalt forskrift, i de tilfellene kommunen ikke er en del av det nasjonale systemet. BNL og Standard Norge har valgt å beholde denne todelingen, selv om per 30.06 er det ingen kommuner der byggeplassene må drives på rødt nivå. Vi har likevel sett at muterte virusvarianter kan føre til lokal oppblussing og derfor velger vi å opprettholde anbefalinger, slik at man lett kan tilpasse til den gjeldende situasjonen.

Standarden inneholder en del justeringer på gult nivå, i tråd med endringer i Covid-19 forskriften og FHIs gjeldende råd, blant annet oppmykning av krav til bruk av munnbind, antall personer som deltar i vernerunde og bruk av buffet under lunsjservering. Vi håper standarden vil fortsatt være et godt verktøy for ledere og ansatte og vil bidra at det er mulig å kombinere smittevern med å opprettholde drift.

Trygg byggeplass
I samarbeid med bransjen har Standard Norge etablert en egen merkeordning som kan brukes for å vise at virksomheten din følger smittevernveiledningen, les mer om det her.

Vi minner om at i Oslo, Bærum, Lillestrøm og Lørenskog gjelder anbefalingene i denne standarden som påbud iht de lokale forskriftene om forebygging av koronasmitte.

Lenke til Standard Norges smittevernveiledninger for bygge- og anleggsplasser

Den kan også hentes fra vår smittevernside.