Category Archives: Næringspolitikk

Arbeidsledighet eller energieffektivisering?

Skillet mellom totalentrepriser og utførelsesentrepriser er viktig fordi det avgjør arbeids- og ansvarsfordelingen mellom

Fellesoverenskomsten for byggfag vedtatt

Fredag 25. september ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 og

Må innføre Lille-Doffin

BNL mener koronakrisen aktualiserer innføring av Lille-Doffin for oppdrag under 1,1 mill. – Åpenhet i

På jobb for medlemmene

Malermestrenes Landsforbund har gitt myndighetene en rekke innspill for å holde hjulene i gang hos

Kompensasjon til foretak

Alle skattepliktige registrerte foretak i Norge kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som

Holder hjulene i gang

Har du lagt merke til kampanjen #holderhjuleneigang?

Viktig nasjonal veileder om lokale karanteneregler

– BNL har daglig fått inn eksempler hvor hardt lokale karanteneregler rammer enkeltbedrifter. Den nasjonale

Treffer ikke byggenæringen godt nok

I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.