Forbruker

Våre medlemmer hjelper deg

Hus forside

Skal du ha utført maler- eller byggtapetserarbeider, er det flere gode grunner til å velge MLF medlemmer. Fagkunnskap gir trygghet og er en lønnsom investering. En ekstra trygghet er å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag, og som gir garanti for utført kvalitets arbeid.  Som en landsdekkende bransjeforening for mesterbedrifter, jobber MLF for å ivareta seriøsitet og fagstolthet. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem kan du forvente håndverksmessig kvalitet. Derfor tilbyr vi også en egen Forbrukergaranti, som gir forbrukeren trygghet på at arbeidet blir skikkelig utført.

Sjekkliste ved bruk av håndverkere                                                 

  1. Undersøk markedet
  2. Sjekk referanser og foretaksregister
  3. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter
  4. Be om skriftlig tilbud
  5. Skriv kontrakt
  6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig
  7. Avslutt oppdraget formelt

Fagkompetanse

For å bli medlem i MLF kreves kompetanse i form av mesterbrev i maler- eller byggtapetserfaget.

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger

MLF driver kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til medlemmene slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene som f.eks. kvalitetssikrings- og HMS-system.

Lokal tilknytning

MLF er representert i alle deler av landet med 18 laug. Det er en trygghet å bruke en lokal bedrift. MLF har også skjønnskomitéer i alle landets distrikter. Skjønnskomitéene bistår med å vurdere ferdig arbeid utført av våre medlemsbedrifter hvis det skulle oppstå usikkerhet eller uenighet om arbeidets utførelse.

Skriftlighet og avtaler

Et viktig råd, enten det er en stor eller liten jobb som skal gjøres, er å alltid skrive kontrakt med beskrivelse av de arbeider som skal utføres. Forslag til kontrakt finner du hos Forbrukerrådet, som  er utarbeidet i samarbeid med Standard Norge, forbrukermyndighetene og partene i byggenæringen. MLF medlemmer har  tilgang til alle byggblankettene.

Tvisteløsning

Skulle det allikevel oppstå en tvist underveis i oppdraget, eller etter at arbeidet er ferdig utført, finnes det instanser som kan behandle saken din. MLF har lokale klagenemnder/skjønnskomitéer i alle landets distrikter, og er i tillegg medlem av Håndverkerklagenemda, som behandler tvister i forbindelse med arbeider etter Bustadoppføringslova.

MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon. Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en egen seriøsitetsveileder.