Hjem / Utdanning  / Svenneprøve i malerfaget

Etter fullført opplæring i bedrift kan du avlegge svenneprøve i malerfaget. Svenneprøven er en avsluttende prøve fastsatt av Forskrift til Opplæringslova.

Prøven bedømmes av en egen prøvenemnd, og det er lærebedriften som melder lærlingen opp til fag-/svenneprøve. Dette gjøres gjerne i samråd med lærlingen selv, og med opplæringskontoret.

Ved bestått svenneprøve utstedes svennebrev. Du har da oppnådd yrkesbetegnelsen Maler.