Category Archives: Seriøsitet

Nye regler i 2023

Her finner du et utdrag av endringer i regelverket som kan ha innvirkning på din

Medlemsundersøkelsen 2022 – Flertallet er positiv til innleieforbud

Innleieforbud, kompetansebehov og organisasjonstilhørighet er de viktigste sakene i MLFs ferske medlemsundersøkelse.

Har du husket å melde deg på våre webinarer?

Denne uken arrangeres det MLF PRO webinar som omhandler Prosjekt og Tarkett sin ReStart ordning. Ved

Innreiseregler til Norge

Det er viktig at alle innreisende til Norge setter seg inn i viktig informasjon om

MLFs advokat gir innføring i kontraktsforståelse

Benytt anledningen til å få en orientering om det grunnleggende rundt regelverkene vedr. NS-standarden og

Vi minner om våre nettbaserte kurs

Benytt anledningen til å delta på ett eller flere av våre kurs.

Medlemsundersøkelsen 2020

Takk til alle som tok seg tid til å svare på årets undersøkelse. Vi har

Har du husket å svare på årets medlemsundersøkelse?

Din mening er viktig for oss når vi legger planene for neste år! Vi setter

Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med påstrykningsmembraner

Påstrykningsmembraner (også kalt smøremembraner) for bruk i våtrom innendørs er en byggevare som må ha

Ny kontraktsmal for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen

BNL har i samarbeid med EBA utarbeidet en oppdatert kontraktsmal og oppdragsbekreftelse for innleie av

Fellesoverenskomsten for byggfag vedtatt

Fredag 25. september ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 og

Byggfagsoppgjøret i havn

Mandag 24. august kl. 15:45 ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening

Koronakrisen i et globalt perspektiv 20. april kl. 14 -15

I neste nettmøte treffer du NHO, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

På jobb for medlemmene

Malermestrenes Landsforbund har gitt myndighetene en rekke innspill for å holde hjulene i gang hos

Holder hjulene i gang

Har du lagt merke til kampanjen #holderhjuleneigang?