Endring i covid-19 forskriften om arbeid i karantene


BNL har jobbet aktivt med bransjestandarder for smittevern og for tilrettelagt arbeid slik at utenlandske arbeids- og oppdragstakerne kan kombinere innreisekarantene og arbeid.

Den 22.06.20, ble det vedtatt endring i forskriften, som innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra innreisekaranteneplikten ved negative tester på SARS-CoV-2. 

Dette er en ekstra mulighet i tillegg til tilrettelegging av arbeid under karantenebetingelser 

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha innreisekarantene.

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. 

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. 

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.