Fellesoverenskomsten for byggfag vedtatt


81 prosent av medlemmene til Fellesforbundet sa ja til Fellesoverenskomsten i Byggfag.

Protokoll for FOB kan lastes ned her

Bedriftene skal nå gjennomføre oppgjøret i henhold til forslaget, som ble oversendt de tariffbundne bedriftene etter mekling.

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene når disse er ferdigstilt.

Lokale forhandlinger kan nå gjennomføres i samsvar med overenskomstens § 2-3 Lokale lønnsfastsettelser.

Les mer om lokale forhandlinger her:

https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lokale-lonnsforhandlinger/
https://www.bnl.no/arbeidsforhold/lonn-og-tariff/lokale-forhandlinger/

Byggeindustrien

76 prosent sa ja til Overenskomsten for byggeindustrien. NHO-bedriftene som er bundet av de ulike overenskomstene har også gitt sin tilslutning til oppgjøret.

Protokoll for Overenskomst for byggeindustrien kan lastes ned her.

Anlegg og Asfalt

Det er verdt å merke seg at lokale forhandlinger for overenskomst for private anlegg og asfaltoverenskomsten må vente. Anlegg har frist for vetakelse 14. oktober og Asfalt starter forhandlingene 6. oktober.