Oppdatert bransjestandard arbeidsreiser


Covid-19 forskriften har frem til nå – på visse betingelser – hatt unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden for utenlandske personer som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag. Fra lørdag 31. oktober gjelder det nye regler. De nye reglene skiller mellom det EU definerer som «røde land» og øvrige land.

Personer som er bosatt i EØS-land som EU definerer som «rødt» og som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, vil etter de nye reglene ha karanteneplikt – både i arbeidstiden og fritiden – i 10 døgn og ikke kunne benytte unntak med testing.

I bransjestandarden har vi:

  • Gjengitt oppdaterte regler og definisjoner for karantene
  • Forklart hvem kan benytte unntak ved negative testresultater
  • Presisert i hvilke tilfeller kan man kombinere karantene med arbeid
  • Beskrevet hva gjelder for pendlere fra Sverige og Finland (se ellers detaljert artikkel om dette her )

Se lenken under: