Brudd i meklingen – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik


Meklingsfristen utløper kl. 2400 søndag 23. august, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.

Oversikt over bedrifter som er omfattet

Plassfratredelsen omfatter rundt 14 000 arbeidstakere i om lag 700 bedrifter. Plassfratredelsen gjelder for organiserte arbeidstakere som er omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag, og den kan bli utvidet på et senere tidspunkt. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå.

Mer informasjon om permittering grunnet streik

Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler hvordan dette skal gjøres.

Les mer om dispensasjon fra streik

Les mer om streik og konflikt