Medlemsundersøkelsen 2020


 I all hovedsak fornøyde med medlemstilbudet

De fleste svarer at de finner det de leter etter på nettsidene våre, og nesten alle (over 90 %) sier at det er lett å komme i kontakt med oss når det er noe man lurer på. 2/3 svarer at MLF bidrar til å fremme malerbransjen, men samtidig at MLF gjerne kan være mer synlige i media. 

Fortsatt god aktivtet i laugene

Etter et år med pandemi og sosial nedstenging, er det svært gledelig å lese at nesten 80 % av medlemmene våre er godt fornøyde med den lokale aktiviteten i lauget. Mange har klart å avholde medlemsmøter med strenge smittevernsrutiner, og de fleste har også avholdt sine første digitale laugsmøter og generalforsamlinger dette året her. Når samfunnet legger så store begrensninger på oss alle, så har nok disse lokale møteplassene med kolleger betydd ekstra mye for mange. 

Kjenner ikke godt nok til medlemstilbudet

Det er fremdeles en del som svarer at de kjenner lite til medlemstilbudene våre. Om dette skyldes at de ikke har hatt behov for tjenestene, eller om de ikke kjenner til tilbudet, er vi litt usikre på. 

Nesten 30 % svarer at de kjenner lite eller ikke til Malermestrenes Forbrukergaranti, og flere av våre andre tjenester. Ønsker du å lese mer om hvordan du kan bruke medlemskapet ditt, kan du klikke på lenkene under:  

Økt fokus på miljø

Nesten 1/3 av medlemmene i undersøkelsen svarer at de har et miljøledelsessystem, og så godt som alle disse er Mijøfyrtårnbedrifter. Av de bedriftene som ennå ikke har et slikt system, er det over 30 % som svarer at de vurderer å bli sertifisert. 

Kompetanse, rekruttering og et seriøst arbeidsliv

Som tidligere år er det kompetanse, rekruttering og seriøsitet medlemmene er mest opptatt av at vi i MLF skal jobbe med fremover. I tillegg er det mange som er optatt av organisasjonsutvikling, og hvor Malermestrenes Landsforbund skal ha tilhørighet i fremtiden.

 
Følgende er trukket ut og vil få tilsendt en liten julehilsen som takk for besvarelsen:

Rune Hepsø, Malermester Roald Hepsø AS og
Shefik Januzi, Drammen Malerservice AS