Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med påstrykningsmembraner


Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med produktdokumentasjonen som trengs for å omsette påstrykningsmembraner for bruk i våtrom. I tilsyn vil Direktoratet for byggkvalitet sjekke om produsenter, distributører og importører har på plass produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette påstrykningsmembraner.

I dokumentasjonen skal det blant annet framgå hvilke ytelser produsenten har valgt å deklarere for produktet. Direktoratet for byggkvalitet vil også be om produktdatablad og bruksanvisning for riktig bruk av produktet. Produktdokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk. 

Det er flere mulige dokumentasjonsmåter for en påstrykningsmembran. Uansett dokumentasjonsmåte skal et teknisk kontrollorgan (TKO) gjennomføre typeprøving eller funksjonsprøving av produktet.

Det er produsentens oppgave å få utarbeidet all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer skal sikre at produktene har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Se informasjonsbrev fra Direktoratet for byggkvalitet for flere detaljer.

 

Artikkel publisert på DiBK 5.11.20.