På jobb for medlemmene


Siden utbruddet av koronaviruset har vi samarbeidet tett med Byggmesterforbundet og Murmestrenes Landsforening, samt BNL og NHO. Vi har gitt flere innspill til myndighetene med tiltak som må ivareta håndverkernes utfordringer. – Gjennom denne krisen har vi har vi virkelig sett verdien i å være del av et større nettverk, sier Stein Hesstvedt fra hjemmekontoret.

De umiddelbare tiltakene som er blitt innført vil hjelpe på kort sikt, og vår bransje vil oppleve utfordringene noe senere enn de i førstelinje som over natten ble rammet, mener Stein.  – Nå er vi over i neste fase, og jobber med innspill til tiltak på hva som vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn.

Her er noen av innspillene som er kommet fra oss:
  • Statlig økonomisk støtte/finansiering av kommunene og offentlige byggherrer for å igangsette vedlikeholdsetterslep, forsere og iverksette flere vedlikeholdsprosjekter, innvendig og utvendig på offentlige bygninger-kirker-skoler-barnehager-institusjoner.
  • Legges ut på Lille Doffin for fordeling til seriøse bedrifter, også til de uten rammeavtale.
  • Likvide tilskudd for dekning av faste kostnader også for byggebransjen.
  • NAV tilbakebetaling av permisjon/omsorgslønn betalt av bedriftene må ASAP på plass.
  • Stimulerende tiltak i privatmarkedet for økt aktivitet – ROT fradrag.
  • Stimulere lærlingordningen. 

Administrasjon er på jobb for dere, fra hjemmekontor. Medlemmer som har spørsmål og problemstillinger dere ikke finner svar på i oversikten på nettsiden vår, kan bare ta kontakt med oss. Vi gjør vårt beste for å bistå og finne ut av evt. uavklarte spørsmål. Aktuelle innspill gis også videre til BNL, NHO og myndighetene.