Viktig nasjonal veileder om lokale karanteneregler


Smittevern er alltid førsteprioritet, samtidig har bedriftene i byggenæringen en viktig oppgave med å holde hjulene i gang.

– Lokale karanteneregler har skapt store hodebry og utfordringer for byggenæringen som er helt avhengig av arbeidstakere og varer kan flyte fritt over kommunegrensene, sier Sandnes.

Sandnes peker på at forutsigbarhet og lik praksis rundt viktige retningslinjer og tiltak er helt avgjørende.

– De lokale karantenereglene har skapt stor usikkerhet, mye ekstra byråkrati, og det fører til at viktige store prosjekter stopper opp og ansatte blir permittert, sier Sandnes..

BNL har ment at kommunene ikke trenger ha lokale karanteneregler som hindrer næringslivet å holde samfunnet gående, og er glad for at regjeringen, partene i arbeidslivet og KS slår fast at nasjonale helsemyndighetenes råd er tilstrekkelig og det ikke er nødvendig med egne kommunale karanteneregler

– Jeg mener at denne veilederen ivaretar både innbyggernes trygghet når det gjelder smittevern og næringslivets behov. Jeg er fornøyd med at vi klarte å komme til enighet.

Nå oppfordrer BNL at alle kommuner til å følge lojalt opp denne anbefalingen, sier Sandnes.

– Denne veilederen er et godt grunnlag til å gjøre kloke kommunale avgjørelser. Samtidig vil jeg oppfordre til dialog med lokalt næringsliv i før man innfører regler som får store konsekvenser, sier Sandnes.