Kompensasjon til foretak


I arbeidet med ordningen har tempo for lansering blitt prioritert. Enkelte elementer er derfor ikke på plass ennå. Det vil bli gjort tilpasninger blant annet til sesongbaserte virksomheter, og til frivillige/ideelle virksomheter selv om disse ikke er skattepliktige.

Både Regjeringen og Stortinget har gitt uttrykk for at ordningen også kan justeres etter hvert som man ser hvordan innretningen ivaretar intensjonen. Vi oppdaterer våre spørsmål og svar løpende.

Hvem kan søke?
Alle norske bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars måned på grunn av koronaviruset.

Hva får de?
En prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt.

Når kommer pengene?
Medio april for mars måned.

Er det unntak?
Ja, se nærmere beskrivelse av ordningen under.

Flere spørsmål?
Om tidsperiode ordningen gjelder for, omsetning ordningen gjelder for osv.,

Kan du finne svar på i Arbinn (krever innlogging)