Treffer ikke byggenæringen godt nok


Kompensasjonsordningen som kom tidligere i dag er spesielt viktig for de som er hardest rammet. 

Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i landet. Sandnes mener derfor det vil være helt avgjørende at blant annet kommune og andre offentlige byggherrer får tilført midler til å igangsette vedlikeholds-prosjekter. Dette vil være til stor hjelp for alle de bedriftene som nå er rammet av tørke, sier han.

Det er fortsatt også mange utfordringer på grunn av ulike praktisering av karantenebestemmelsene mellom kommunene.

Her håper vi at regjeringen snarlig kan se på en løsning sammen med helsemyndighetene slik at både arbeidspendlere og varer ikke stopper opp, sier Sandnes.

Situasjonen er en enorm belastning på både mennesker og bedrifter som har mistet hele eller deler av inntekten sin.

Det er positivt at de derfor utvider dagpengeperioden både for permitterte og sykemeldte. Nå må vi over i neste fast som bidrar til å stimulere etterspørselen i markedet, avslutter Sandnes.
  

BNL har sammen med en samlet BAE-næring tidligere spilt inn tiltak til regjeringen:

  • Sørge for å holde mannskap og utstyr i produksjon
  • Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
  • Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
  • Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
  • Treffer alle ledd i verdikjeden
  • Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
  • Sikre og styrke fagopplæring