Roser kommuner og fylkeskommuner


BNL er kjent med at kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet har tatt oppfordringen om å skape aktivitet og berge arbeidsplasser i egne fylkeskommunale og kommunale tiltakspakker.

Det er gledelig at kommuner og fylkeskommuner ser verdien i tiltak som treffer byggenæringen rundt om i hele landet. Fra Kristiansand i sør til Trøndelag i nord – Bergen i vest og Viken fylke på Østlandet for å nevne noen, har det de siste dagene kommet mange positive signaler.

Byggenæringen ønsker å være en god medspiller ute i kommuner og fylkeskommuner for å bidra til å opprettholde sysselsettingen og bedrifter i gang. Rehabilitering av boliger og bygg og vedlikehold av infrastruktur gir sårt tiltrengte jobber til hjørnesteinsbedrifter hele landet, sier Sandnes videre.

Samtidig har samfunnet allerede målsetting om blant annet klima- og miljømål.

BNL har allerede oppfordret kommuner og Stortinget til å se på at det iverksettes egne insentiver og tiltak som sørger for klimavennlig rehabilitering, oppussing og oppgraderinger av både private boliger og offentlige bygg.

Sandnes peker på at gjennomførte investeringer i bygninger og infrastruktur gir merverdi i samfunnet. 

Byggenæringen kan gjennom sitt omfang og tilstedeværelse i hele landet, være med på å både holde hjulene i gang gjennom krisen og også bygge landet for fremtiden, sier Sandnes videre.