Har du pendlere med karanteneutfordringer?


Byggenæringen har stort behov for både innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som mange andre store næringer som landbruk og industrien. Disse næringene blir nå rammet av både lokale og nasjonale karanteneregler. 

Mange pendler mellom hjemsted utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet i Norge. I landbruket ser vi eksempler på at karantene gjennomføres i kombinasjon med utførelse av arbeid.

– Det bør kunne være mulig å legge til rette for tilsvarende praksis i byggenæringen hvor gjennomføring av karantene på arbeidsstedet kan kombineres med utførelse av byggearbeid, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I dette ligger det blant annet at ansatte og annet personell i arbeidsforhold skal kunne fortsette sitt arbeid ved reiser i Norge/retur til Norge fra hjemstedet under forutsetning om tilrettelagt karantene på arbeidsplassen. Arbeidstakere må medbringe bekreftelse av arbeidsforholdet for fremvisning på grensen.

 Se smittevern på byggeplass