Enklere å finne opplysninger om konkurskarantene


Konkurskarantene gis i to år som følge av tidligere uforsvarlig forretningsførsel. Formålet er å hindre personer i å starte ny virksomhet, eller påta seg nye roller som for eksempel styremedlem eller administrerende direktør/daglig leder, i den perioden de er i karantene.

BNL er glad for at dette nå kommer på plass og at man ikke lenger beskytter økonomisk kriminelle. Dette vil også gjøre det enklere å finne de seriøse aktørene, sier Jon Sandnes videre.

Konkursregisteret forvaltes av Brønnøysundregistrene, se her:

https://www.brreg.no/registersok/alle-registersok/om-konkurskarantene/)