30 prosent i byggenæringen permitterer


5 prosent av bedriftene i BNL svarer at de har permittert alle sine ansatte.

Disse bedriftene er vi ekstra bekymret for. Det må raskt komme treffsikre tiltak som skaper arbeid for små og mellomstore bedrifter.

Mange bedrifter melder også om lavere etterspørsel, problemer med å få levert varer og tjenester og kanselleringer av leveranser. 

Krisen treffer byggenæringen stadig bredere og fra flere kanter. Svakere kronekurs er krevende for industrien. Norges Banks helt nødvendige rentekutt må ikke stoppe i bankene, men komme kundene til gode slik at likviditeten opprettholdes, sier Sandnes.

En stor utfordring som både BNL og NHO har tatt opp med myndighetene er også utfordringer knyttet til karantenebestemmelser som hindrer arbeidspendlere å få tilgang til byggeprosjekter. Det er viktig at ikke kommuner lager reguleringer som er strengere enn det de nasjonale helsemyndighetene anbefaler, sier Sandnes.

Dette viser NHOs medlemsundersøkelse hva BNL-bedrifter svarer:

  • 30 % svarer at de har permittert ansatte, men «bare» 12 % har permittert mer enn 25 % av de ansatte. 5 % svarer de har permittert alle.
  • 18 % av bedriftene svarer at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid pga. Corona-viruset.
  • 43 % har problemer med å levere varer og tjenester.
  • 62 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser.
  • 72 % har lavere etterspørsel.
På disse to spørsmålene er det litt færre respondenter enn de andre, men de viser at:
  • 75 % svarer at det kan bli aktuelt med permittering om kort tid
  • 23 % har planer om oppsigelser