Mellomoppgjøret 2021: Nye satser i overenskomst for private anlegg


Her er protokollen og tariffnytt som er sendt ut til bedrifter som er bundet av overenskomsten for private anlegg med de nye satsene.

LOKALE FORHANDLINGER 
Lokale forhandlinger skal gjennomføres på grunnlag av enkelte bedrifts økonomiske virkelighet og de fire kriteriene bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.