Revidert bransjestandard om smittevern på byggeplasser


Byggenæringens smittevernstandard er nå oppdatert og tilpasset regjeringens sonedeling for smitterisiko med begrepene ring 1- og ring 2-kommuner. Husk at vi alltid oppdaterer smittvernrutinene i MLF PRO hvoer gang det skjer endringer i reglelverket.

Nytt i den oppdaterte standarden er at den skiller mellom to nivå for smittevernarbeidet på byggeplass. Gult nivå angir kommuner med ordinært smittevern mens rødt nivå angir smittevern for ring 1- og ring 2-kommuner med felles anbefalinger innenfor disse kommunene.

Eksempler på skjerpede regler for rødt nivå:

  • minsteavstand for byggeplasser øker fra minst 1 m til minst 2 m
  • kun digitale møter på byggeplassen
  • arbeidslag deles i kohorter
  • tilpasning av arbeidstid, skiftetider og spisepauser

Det er innarbeidet et nytt kapittel for byggevareomsetning med risikovurdering og anbefalte tiltak.

Du finner den oppdaterte og nivådelte smittevernstandarden for byggeplasser HER.

Engelsk utgave: ( 15.01. 2021) KOMMER REVIDERT UTGAVE
COVID-19 — Part 1: Infection control measures for building and construction sites — The Federation of Norwegian Construction Industries (BNL) — Rev.1

Polsk utgave:(19.0102021) KOMMER REVIDERT UTGAVE
Wytyczne w zakresie profilaktyki przeciwzakaźnej na placach budowy Związek Norweskiego Przemysłu Budowlanego (BNL)
Bransjestandard_smittevern_Polsk19012021.pdf

 

Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om 

innreiserestriksjoner og arbeid
Bransjestandard om innreiserestriksjoner og arbeid v15 11.01.21.pdf

Relaterte temaer:

Etterlevelse av smittevern

Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen?