Oppdatert bransjestandard for smittevern


BNL oppfordrer alle bedrifter til å gjøre seg kjent med standarden og gjennomføre kartlegging av smittefaren i egen virksomhet, samt behov for innføring av nødvendige tiltak. Vi håper at bransjestandarden vil være behjelpelig i det arbeidet.

Last ned standardene her

Vi viser til Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn de siste to månedene:
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/brudd-pa-ivaretakelse-av-smittevern-i-ett-av-tre-tilsyn/

 
Se også BNLs temaside for korona:
Koronaviruset – råd, analyser og nyheter