Endringer for svenske arbeidspendlere


Endringer i Covid19-forskriften.

Unntak fra karantene i arbeidstiden
De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt A, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er fortsatt unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver sjuende dag, eller første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.

Fra og med mandag vil unntaket likevel ikke kunne benyttes dersom en person oppholdt seg i et annet område med karanteneplikt enn Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge.

Andre endringer i Covid19-forskriften
Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Testen skal være gjennomført med godkjent testmetode (PCR eller antigen hurtigtest) og må være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Tidligere unntak fra krav om fremvise test før ankomst som gjelder f.eks norske borgere, utledninger som er bosatt i Norge samt pendlere fra Finland og Sverige er ikke endret. Det er heller ikke endringer rundt kravet om test etter ankomst.

Innreiseforbud til Sverige fra Norge for ikke-svenske borgere og regler for arbeidspendlere
Fra klokken 24.00 natt til mandag 25. januar og t.o.m. 14. februar 2021 gjelder innreiseforbud til Sverige fra Norge for ikke-svenske borgere. Årsaken er smitteutbruddet av det mutantviruset først oppdaget i Storbritannia.

Forbudet gjelder ikke svenske borgere og heller ikke

  • personell som transporterer gods eller annet personell innen transportsektoren
  • personer som kan dokumentere at de bor eller arbeider, eller skal bo eller arbeide, i Sverige
  • personer med tungtveiende familiehensyn
  • syketransporter
  • barn under 18 år som reiser for å treffe en forelder som bor i Sverige (eller på Bornholm), samt den person som ledsager barnet
  • diplomatisk personell stasjonert i Sverige og deres familier og ansatte
  • personer som arbeider i internasjonale organisasjoner eller som er innbudt at slike organisasjoner og som er nødvendige for organisasjonenes virksomhet
  • kurér for fremmed stat.

Se mer på regjering.no

Fritidskarantene i Sverige
I tillegg har den svenske Folkhälsomyndigheten kunngjort nye anbefalinger for personer som har vært i Norge.  Alle personer som har oppholdt seg i Norge de siste 14. dagene blir anbefalt om å holde seg hjemme i minst syv dager og å teste seg ved ankomst til Sverige, for så å ta en ny test fem dager etter ankomst. De anbefaler også alle i husstanden til å holde seg hjemme frem til prøvesvaret er klart.

Svenske arbeidspendlere kan fortsatt reise til Norge, men etter ankomst til Sverige så må de oppholde seg i fritidskarantene i Sverige. Siden Norge har forskriftsfestet krav til testing hver syvende dag for svenske arbeidspendlere, trenger ikke arbeidspendleren ta ny test ved ankomst til Sverige. Det betyr at arbeidspendleren både er i fritidskarantene i Norge og i Sverige.

Slik omtales arbeidspendling:

«Arbetspendlare till utpekade riskländer i Sveriges närområde ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra.»