Forskrift om innreiserestriksjoner – ny definisjon av «bosatt i Norge»


Regjeringen har i dag varslet endringer i innreise og karanteneregelverket. Du kan lese om varslede endringer som skal tre i kraft den 27.05 her.

Vi ønsker å gjøre våre medlemmer oppmerksomme at det gjelder fortsatt innreiserestriksjoner som omfatter de fleste utledningene.

De som er unntatt innreiseforbud er norske borgere, utledninger som har fått tillatelse etter søknad hos Sjøfartsdirektoratet, utledninger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner samt dagpendlere fra Sverige og Finland. På sikt ønsker myndighetene å tillate innreise for utlendinger som er bosatt i land/områder som ikke er underlagt karanteneplikt («gule land») i Norge. I dag gjelder dette Grønland, Færøyene, Island og deler av Finland, men det vil endre seg etter hvert som flere land får vaksinert befolkningen og smitten faller. Dette unntaket innføres om kort tid. Storbritannia vil bli inkludert i denne ordningen, og dermed bli vurdert etter samme kriterier som EØS/Schengen-landene.

Det vil bli foretatt en fornyet vurdering av lettelser i innreiserestriksjonene i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen. Da vil det blant annet vurderes ytterligere lettelser for arbeidsreisende.

Bosatt i Norge
I dag ble det publisert et revidert rundskriv til innreiserestriksjoner . På side 3 kan man lese oppdatert definisjon av hvilke utledninger regnes som bosatt i Norge. Tidligere var det et krav om at utledning hadde folkeregistrert adresse i Norge. Nå kan det å være bosatt i Norge dokumenteres også på andre måter.

UDI oppsummerer unntak fra innreiserestriksjoner for utledninger som er bosatt i Norge slik:

For å tilhøre dette unntaket, må du oppfylle to krav.

  1. Det første kravet er at du enten må:
  • ha en midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge, eller
  • ha oppholdsrett som EU/EØS-borger eller familiemedlem til EU/EØS-borger i Norge.

Du kan dokumentere at du har oppholdsrett ved å for eksempel vise arbeidskontrakt eller bekreftelse på studie- eller skoleplass (opptaksbrev eller studentbevis).

  1. Det andre kravet er at du må være bosatt i Norge, det vil si at du har din faste bopel i Norge. Du kan dokumentere at du er bosatt i Norge enten ved å vise:
  • en bostedsattest som du kan bestille fra Folkeregisteret (eksternt nettsted), eller
  • dokumentasjon på at du eier bolig i Norge, for eksempel informasjon fra grunnboken, kopi av skattemelding/skatteoppgjør eller dokumentasjon på betaling av kommunale avgifter/felleskostnader eller eiendomsskatt, eller
  • husleiekontrakt i ditt eget navn, som viser at du hadde bosted i Norge da du reiste ut av Norge. Husleiekontrakten må fortsatt være gyldig når du reiser inn igjen i Norge.

Fritidseiendom regnes ikke som fast bopel, verken ved eierskap eller leieforhold.

Dersom du ikke er registrert som bosatt i Folkeregisteret, må du i tillegg til å leie eller eie bolig i Norge, sannsynliggjøre at du returnerer etter en utenlandsreise. Du kan dokumentere det for eksempel ved å vise frem flybilletten for utreise. 

Her kan du se hvordan du finner ut om du er registrert som bosatt i Folkeregisteret eller ikke (eksternt nettsted).

Informasjon fra grunnboken kan du laste ned fra Kartverkets sider med innlogging på Altinn. Se nærmere informasjon her. (eksternt nettsted)

Hvis du ikke oppfyller begge kravene, så tilhører du ikke dette unntaket. Det er ikke nok at du har oppholdt deg lenge i Norge for å tilhøre dette unntaket. Du kan ikke bli vurdert etter unntaket hvis du skal flytte til Norge for å arbeide eller studere. Unntaket gjelder heller ikke deg som arbeider i Norge, men ikke har ditt faste bosted her.