Brudd i lønnsforhandlingene


 

– Dessverre står vi veldig langt fra hverandre nå. Vi er avhengig av å få Riksmeklers hjelp og har tillit til at han vil bidra til at vi finner en fornuftig løsning som sikrer bedrifter og arbeidsplasser i den krisen vi nå står i, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det viktigste er at folk har en jobb å gå til. Det største skillet i landet vårt går mellom de som har jobb og de som ikke har jobb.

NHOs representantskap vedtok 11. mars følgende posisjon foran årets lønnsoppgjør
  • Frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge.
  • For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ivareta industriens konkurranseevne.
  • Forskjellene mellom ulike næringers inntjening og lønnsevne er større enn noen gang i nyere tid som følge av koronapandemien. Eventuelle sentrale tillegg (generelt tillegg og tillegg til overenskomster som ligger lavt), må ta hensyn til dette.
  • Et høyt innslagspunkt for eventuelle «lavlønnstillegg» knytter lønnstakere i andre tariffområder for nært industriens lønnsnivå. Derfor bør innslagspunktet settes lavere enn det som har vært vanlig de siste årene.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.
Les mer

Lønnsoppgjøret 2021
Lønn: lønnsstatistikk, lønnssystem og lønnspolitikk
Tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, vilkår for å kreve tariffavtale med mer