Arbeidstidsløsninger for bedrifter som er rammet av stengte grenser


Mobiliteten for utenlandsk arbeidskraft, inkludert grensependlere, blir ytterligere begrenset, og situasjonen er helt spesiell.

Vi vil oppfordre bedriftene til å vurdere nærmere hvilke tilpasninger rundt arbeidstidstid og arbeidsplaner som kan gjøres lokalt, basert på gjeldende regelverk ved å inngå lokale avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, forkorte arbeidstid i eksisterende ordninger og eventuelt annen omlegging av planer.

På grunn av situasjonen med stengte grenser er det inngått en avtale med Fellesforbundet, last ned protokollen HER, som gir bedriftene som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag, mulighet til å avtale arbeid i perioden som normalt ville være friperiode i allerede avtalte ordninger. Nedenfor vil vi gjengi hovedpunktene for å kunne gjøre dette.

Det er viktig å understreke at dersom man benytter seg av denne avtalen som er basert på de sentrale parters adgang til å kunne gjøre unntak fra det ordinære regelverket, må det foretas en grundig HMS-vurdering i den enkelte bedrift på hvordan man konkret gjennomfører en slik omlegging. Det er også viktig å understreke at ordningen med eventuelt arbeid i friperioden er frivillig for den enkelte arbeidstaker, og ikke ensidig kan pålegges av bedriften.

Hovedpunktene i avtalen innebærer at man må ha en 36 timers arbeidshvile etter den opprinnelig avtalte arbeidsperioden før man kan starte med arbeid i det som ellers vil være friperiode.

Videre må arbeid i denne utsatte friperioden ikke strekke seg utover 37,5 timer per uke.

Det må inngås lokal avtale om at man kan inngå en slik ordning om utsettelse av friperioden. I de tilfelle den opprinnelige arbeidsperioden er inngått med godkjenning av Fellesforbundet, må lokal protokoll sendes forbundet.

Inngåelse av en slik lokal avtale om utsettelse av friperioden, innebærer at utsatt friperiode skal avvikles uten ugrunnet opphør så snart det er praktisk mulig ved gjenåpning av grensene og uansett innen 27. mars.

Ytterligere spørsmål om ordningen kan rettes til en av BNLS advokater/rådgivere.

Vår oppfatning er at et godt partssamarbeid forhåpentligvis bidrar til å finne konstruktive løsninger i en ekstremt vanskelig situasjon for både bedrifter og arbeidstakere.