BNL-webinar: Veien ut av pandemien – byggenæringens rolle


Byggenæringen skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer, men står også for 15 prosent av utslippene. Vi må ta vår del av samfunnsansvaret for å redusere klimagassutslippene.

BNL mener at veien ut av pandemien må bidra til at vi sørger for at byggenæringen kan skape varige verdier gjennom å opprettholde aktivitet og verdiskapingen i hele Norge basert på klima- og miljøvennlige løsninger. Vi trenger nødvendig forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor ved at inntektene sikres gjennom vedlikehold, prosjekter og nye investeringer, grønne løsninger må etterspørres og vi må legge til rette for sunn konkurranse der lokale og norske aktører har anledning til å delta.

BNL inviterer til en webinarserie hvor nettopp veien ut av pandemien skal være tema og hva som skal være byggenæringens rolle.

I dette første webinaret får vi økonomiske betraktninger fra NHO og historier fra bedrifter om hvordan pandemien har påvirket og hvordan de ser markedssituasjonen fremover. Videre er stortingspolitikere invitert  til å delehvilke tiltak de vil prioritere for å sørge for at vi fortsatt vil ha bærekraftige bedrifter i byggenæringen i hele landet. Avslutningsvis vil leder av Ekspertutvalget «Norge mot 2025 kommentere byggenæringens rolle for videre bærekraftig verdiskaping, sysselsetting og produksjon.

Webinaret er på Teams – du får tilsendt lenke dagen før arrangementet.

Program (foreløpig)

 • 09:00 Åpning, Jon Sandnes, adm. direktør i BNL
 • 09:10 Pandemien, nasjonaløkonomien og byggenæringen, Øystein Dørum, Sjeføkonom i NHO
 • 09:25 Slik påvirket pandemien oss /dette skal vi satse på fremover /
  • Innlegg fra adm. direktør Ingvild Storaas i Baneservice, medlemsbedrift i EBA
  • Innlegg fra adm. direktør div Norge Tore Bakke i Bravida, medlemsbedrift i Rørentreprenørene Norge
  • Innlegg fra adm. direktør Bjørn Gulliksen i Isola, medlemsbedrift i Byggevareindstriens forening 
 • 10:00 Hvordan kan det offentlige bidra til å tilrettelegge for bærekraftig omstilling?
  • Kommentarer fra Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (SP) fra Finanskomiteen
  • Kommentarer fra Stortingspolitiker (flere navn kommer)
 • 10:20 Hvordan bør byggenæringen posisjonere seg fremover? Jon Gunnar Pedersen, partner i Artic securites, og leder av ekspertutvalget Norge mot 2025.