Krisepakke: – Viktig med vedlikeholdsprosjekter for å holde hjulene i gang


Det er viktig at oppdragene utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om jobbene og at de kommer raskt ut i markedet, sier han videre.

Husbanken har utvidet lånerammen med 5 milliarder. Denne må utvides etter behov for å opprettholde boligbyggingen, sier Sandnes.

Det bevilges også blant annet 150 mill. mer til bredbånd.

Både bevilgningene til samferdsel og kommunenes økte rammer må bygge Norge for fremtiden.

Myndighetene må bruke krisen til å klimatilpasse Norge.

ENOVAs støtteordninger bør utvides slik at flere husholdninger og kommuner kan energieffektvisere og klimatilpasse boligene sine, sier Sandnes.

For håndverksbedriftene som jobber i privat og servicemarkedet er det svært tøffe tider.

Tiltak for dette markedet er helt nødvendig.  Vi vet at mange bedrifter frykter konkurs i disse dager, og samfunnet har ikke råd til å miste verdifull kompetanse, avslutter Sandnes.