Godt å få yrkesfagelever tilbake i utdanningen


I videregående skoler åpnes det fra 27. april for elever på i yrkesfaglige løp på Vg3 i skole og yrkesfagelever på Vg2.

– Vi står i en unntakstilstand, og skolehverdagen vil nok i lang tid være preget av smitteverntiltak, men vi er glade for at det nå tilrettelegges for at de som skal ut i lære kommer tilbake til skolen, sier Leegaard videre.

BNL mener det er bra at regjeringen har valgt å prioritere elever som er avhengige av verksteder og utstyr de ikke har hjemme for å kunne få gjennomført opplæringen og disse elevene skal også ut i lære.

– Våre bedrifter har stort behov for kvalifiserte fagarbeidere, og bidrar til å holde de store samfunnshjulene i gang, samtidig næringen bidrar til den nasjonale dugnaden mot smittespredning.

Leegaard peker på at vi trenger at de unge som allerede har startet på utdanningen, får mulighet til å fullføre den.

– BNLs budskap til yrkesfagelevene er at vi trenger deg som snart skal ut i lære til å lære mest mulig på skolen, før du skal ut i en bedrift og hjelpe landet med å holde hjulene i gang. Og vi trenger både gutter og jenter som kan være med å bidra og bygge landet over en lang periode, avslutter Leegaard.