Tore Knudsen fortsetter som styreleder ett år til


Marius Opdal fra Rosenborg Malerteam i Trondheim kommer inn som ny i styret, og gleder seg til å ta fatt. 

Pål-Andrè Eriksen går ut av styret, etter seks givende år. Pål-Andrè synes det har vært lærerikt og spennende å få være med i MLFs styre på mange måter. – Jeg har lært mye om organisasjonsarbeid og om politikk, sier han. Som bedriftsleder kan man jo bli frustrert over at ting går så sakte. Jeg har fått en mye større forståelse for hvor langdrøyt det kan være med ulike politiske prossesser. 

De første årene i styret var ganske krevende fortsetter han, med tunge prosesser i organisasjonen og mange konfikter. Etter hvert som vi fikk på plass ny administrasjon, lettet arbeidet for oss i styret også, og vi kunne konsentrere oss om mer langsiktig styrearbeid. De siste årene har vært veldig hyggelig. Jeg synes vi har fått på plass et MLF som er der for medlemmene, og som forstår våre utfordringer i hverdagen. Vi har jobbet for å få på plass verktøy som skal lette hverdagen til bedriftslederne i små og store bedrifter, og det synes jeg vi har lykkes med sier Pål-Andrè til slutt, med et stort smil. 

Hele styret 2020 – 2021 ser slik ut:

Leder:

Tore Knudsen, Bergen

Nestleder:

Sjur B. Hansen, Oslo             

Medlem:

Ingar Strand,Trondheim    
Stine Remmen, Arktisk          
Anna Furhoff Jensen, Vestfold        

Vara:   

Terje Kvittingen, Bergen          
Marius Opdal, Trondheim   

Følgende var fysisk til stede på Majorstuen under dagens generalforsamling:

Fra venstre: Sjur B. Hansen, Tore Knudsen og Pål-Andrè Eriksen