Robert Steen

Robert Steen blir leder for Bygghåndverk Norge

Robert Steen er engasjert som administrerende direktør for Bygghåndverk Norge (BHN).
– Robert Steen har bred bakgrunn fra næringslivet, blant annet fra bolig- og byggebransjen og de senere årene som byråd i Oslo. Jeg ser frem til å få Steen med på laget vårt, sier styreleder Thor Steinar Sandvik.

Bygghåndverk Norge er en frittstående paraplyorganisasjon for ulike landsforbund og bedrifter innen bygghåndverk, etablert av bransjeforbundene Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet.

– Organisasjonen er nystartet, og for styret har det i den første fasen vært avgjørende å få med en tung aktør for å oppnå de mål som er satt gjennom etableringen, sier styrelederen.

Som nærings- og arbeidsgiverorganisasjon er hovedmålet å sikre bygghåndverksbedriftene økt innflytelse og bedre konkurransevilkår for bedrifter med egne ansatte i en seriøs og attraktiv næring. I dette arbeidet er det avgjørende å nå frem til myndigheter, politisk nivå, øke organisasjonstilslutningen og etablere gode relasjoner med arbeidstagerorganisasjonene.

– Med Steen får Bygghåndverk Norge en fremtredende, dynamisk og representativ leder som i organisasjonens innledende fase vil fokusere på disse arbeidsmålene, fastslår styreleder Thor Steinar Sandvik.