Ikke nok, men en start


Sammen med NHO er BNL i løpende dialog med myndighetene om målrettede tiltak for å sikre at aktiviteten kan fortsette på byggeplassene rundt om i landet. Denne pakken var en start, vi forventer flere og sterkere tiltak i dagene som kommer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Regjeringen har ikke endret bedriftenes forpliktelser ved sykelønnsordningen.  Med sterk vekst i sykefraværet vil denne kostnaden øke for bedriftene. Det vil tømme dem for likviditet som de trenger. 

Nå må regjeringen raskt gjøre tilsvarende endringen som for permitteringer slik at arbeidsgiver får tilsvarende reduserte utgifter når arbeidstakerne er hjemme med uavhengig av om de er syke, permittert, hjemme med barn eller i karantene.

Regjeringen gjør de nødvendige endringene i permitteringsregelverket. Permitteringsregelverket er endret i tråd med hvordan byggenæringen trenger det. Nå må regjeringen gjør tilsvarende for sykelønnsordningen.

Regjeringen foreslår en reduksjon fra 15 til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser, sier Jon Sandnes.

Samtidig oppheves ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. 

Det er viktig at bedriftene gis mulighet til å holde på arbeidskraften så lenge som mulig. Dette er et viktig og målrettet virkemiddel for å oppnå dette som vi er fornøyde med at nå blir iverksatt.

I dagene som kommer vil det komme mange nye spørsmål og problemer som vi må forsøke å løse.  Dette er bare starten på en lang periode preget av uro og usikkerhet. Byggenæringen må bidra i samfunnsdugnaden til å holde hjulene i gang.