Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo forlenges


Oslo kommune informerer at i lys av usikkerhet med importsmitte beholdes fortsatt tiltak med testing hver 7. dag i  forskriftens §5 for de fleste som jobber på flere enn en byggeplass, men med en lettelse ved å unnta sjåfører. Unntaket fra testkravet forutsetter digital signering, tilviste steder for bevegelse utenfor bil når det er nødvendig og ikke adgang til toaletter, spiserom mv. ved byggeplassene.

Fullvaksinerte personer og de som har hatt covid-19  i løpet av de siste seks måneder kan også unntas plikt om testing hver 7. dag.

Den andre bestemmelsen er krav om kontrollrunder hver time som følge av §6. Kontrollrunder foreslås fra nå av gjennomført minst en gang per uke og ved brudd skal hyppigheten økes.

Det vurderes fortløpende vurderinger av å gjøre flere lettelser eller tilstramming av tiltak i denne forskriften dersom smitteutvikling tilsier det. 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Les mer på Oslo kommunes side