Ny forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo


Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid. Her er ordlyden i den nye forskriften som også kommer på lovdata og Oslo kommunes nettside her

3. Smitteverntiltak på byggeplasser

De til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening (BNL) bransjestandard om smittevern som skal følges på byggeplasser. Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid.

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

Arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølging av forskriften. Når ansvar etter denne forskrift legges til arbeidsgiver omfatter det også et ansvar for innleide og selvstendige oppdragstakere, på samme måte som § 2-2 (1) i arbeidsmiljøloven.

Denne bestemmelsen gjelder byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der Oslo kommune er byggherre.

Etterlevelse av bransjestandard skal kunne dokumenteres i form av planer, og oppslag på arbeidsplassen.

Bærum kommune
I Bærum ble den lokale koronaforskriften fjernet onsdag ettermiddag.  Lettelsene skal tre i kraft umiddelbart. Den lokale forskriften tilknyttet byggeplasser i kommunen ble også fjernet: Les mer på Bærum kommunes nettsider her

Gult nivå
Det samlede tiltaksnivå i Oslo og Bærum tilsier at BNL anbefaler at byggeplassene kan drives på gult nivå iht til bransjestandarden. BNL skal foreta en revisjon av standarden for å tilpasse anbefalingene til gjeldende smittetrykket i samfunnet samt gjeldende råd og regler fra helsemyndighetene.

Lenke til BNLs bransjestandard