Oppdatert bransjestandard for smittevern på bygg- og anleggsplasser


Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak, blant annet krav om å holde avstand og begrense antall kontakter. BNL og Standard Norge har på bakgrunn av dette besluttet å gjeninnføre bransjestandarden om smitteverntiltak på bygg- og anleggsplasser.

Den oppdaterte versjonen av standarden innebærer få materielle endringer sammenlignet med tiltak i forrige versjon, fra før gjenåpning i september.

Smitteverntiltak i standarden er delt i to tiltaksnivå og angis som gult og rødt nivå. Vi anbefaler foreløpig at byggeplasser drives på gult nivå i hele landet.

  • Gult nivå beskriver smitteverntiltak for byggeplasser som følger nasjonale anbefalinger og nåværende forsterkede regionale smitteverntiltak for angitte kommuner, listet opp i covid-19-forskriftens kapittel 5A.
  • Rødt nivå er for tiden ikke i bruk, men er et beredskapsnivå ved behov for ytterlige restriktive smitteverntiltak

Standarden kan lastes ned her.

Den er også tilgjengelig på Standard Norge sine nettsider.