Oppdatert bransjestandard 19. april


I MLF PRO vil du alltid finne den siste reviderte utgaven av smittevern på byggeplass. Bruker du malene i MLF PRO, sørger du automatisk for at oppdatert rutine legger seg automatisk med i prosjektet ditt.

I denne versjonen er avstandskravene oppdatert i henhold til gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Du finner revisjon 7 her på Standard Norges nettsider

Eller se BNLs side retningslinjer for smittevern her.

Bransjestandard inneholder fortsatt to nivåer av smitteverntiltak. Rødt nivå skal gjelde områder med forsterkede lokale eller nasjonale restriksjoner i sammenheng med særlig høyt smittepress.

BNL vurderer det slik at rødt nivå brukes i kommuner hvor det innføres særlig restriktive tiltak som nedstengning av arrangementer og butikker, det vil si det som tilsvarer «særlig høyt tiltaksnivå» i Covid-19 forskriften kapittel  5A.

For tiden gjelder rødt nivå i følgende kommuner:

Oslo

Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad

Gjerdrum

Lier

Lillestrøm

Lørenskog

Moss

Nannestad

Nes

Nordre Follo

Rakkestad

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Ullensaker

Ås

I øvrige kommuner kan bygg- og anleggsplasser drives etter gult nivå i standarden.

Oversikt over alle lokale tiltak og forskrifter i forskjellige kommuner kan finnes her

Bransjestandarden vil komme med oppdaterte utgaver også på engelsk, polsk og litauisk.